+976 7011 9400 info@ttt.mn

Алсын хараа

Алсын харааЭрхэм зорилгоЗорилго АЛСЫН ХАРАА ДЭЛХИЙН ЖИШИГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Чанарыг эрхэмлэн, хямд үнэ өртөг бүхий бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлэхийн зэрэгцээ агаарын бохирдлыг бууруулахад бодитой хувь нэмрээ оруулахад оршино. ЗОРИЛГО:...