+976 7011 9400 info@ttt.mn

Мэдээ

Нүүр хуудас E Мэдээ E  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2022-07-28 | Мэдээ, Шууд гэрээ

 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

             2022оны  07 сарын 28 өдөр                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

             “Таван толгой түлш” ХХК нь шууд худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

  • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ  
  • Үнийн санал
  • Цахим татварын тодорхойлолт

Үнийн санал авах сэлбэг, хэрэгслийн жагсаалт

1 Консны доод аппарат ш HYUNDAI GOLD 2007 оны-Крантай машин
2 Үндсэн мортизатор урд ш HYUNDAI GOLD 2007 оны-Крантай машин
3 Тормосны вимбрам ш HYUNDAI GOLD 2006 оны-Крантай машин
4 Барбан ш Урд 2007 оны hyundai gold-Крантай машин
5 Кабины амортизатор ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
6 Кабин өргөгчын даралтын богино шланг ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
7 Гидрын үндсэн насос ш 2006 оны hyundai gold төхөөрөмжийн-Крантай машин
8 Динам ш 2007 оны hyundai gold -Крантай машин
9 Дундын холбогч/богино/ ш 24с-ийн-Крантай машин
10 Хос тросс ш 42750-6A251     43740-6A250-Крантай машин
11 Краны тросс м ф8тай-Крантай машин
12 Краны эргэхийн редуктор ш Крантай машин
13 Аккумулятор ш 120той-Крантай машин
14 Хойд гэрэл ш 2006 оны hyundai gold -Крантай машин
15 Термотстать ш 2007, 2006 оны hyundai gold цахилгаан аппаратуртай-Крантай машин
16 Цилиндерийн сальник ш Хөлний цилиндер-Крантай машин
17 2-р голын сальник ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
18 Наклад урд ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
19 Наклад хойд ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
20 Пүрш ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
21 Кропны лимбэн гол ш 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
22 Динамны ремен ш 2007 оны hyundai gold цахилгаан аппаратуртай-Крантай машин
23 Хөдөлгүүрийн ээлж Ком 2007 оны hyundai gold цахилгаан аппаратуртай-Крантай машин
24 Стартер ш 2006 оны hyundai gold 11 шүдтэй-Крантай машин
25 Их гэрэл ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
26 Паарны динам ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
27 Консны дээд аппарат ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
28 Хойд нум Ком 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
29 Цилиндерийн сальник Ком Өргөхийн -Крантай машин
30 Гидрын шланг ш Төхөөрөмжийн -Крантай машин
31 Агаар шүүгч ш Урт 30 өргөн 26.5-Крантай машин
32 Маслын шүүр ш JK  OK87A-14-317-Крантай машин
33 Түшний шүүр ш 612600081335А-Крантай машин
34 Цаасан шүүр ш 0 цаасан шүүр-Крантай машин
35 Кабины агаар шүүгч ш 2006 оны hyundai gold-Крантай машин
36 Клемний толгой ш Нэмэх хасах-Крантай машин
ю Кропны гаргалгаа ш механик-Крантай машин
38 Кардан гол ш Краны жижиг-Крантай машин
39 Краны хувиарлагч ш Крантай машин
40 Турбин ш Крантай машин
41 Хагас голын сальник ш Крантай машин
42 Хийн шланг м 10тай-Крантай машин
43 Халаагч ш Сорох хоолойн-50ковш
44 Гидрын шланг ш Өргөх цилиндерийн-50ковш
45 Гидрын шланг ш Шанаганы сумны цилиндерийн-50ковш
46 Гидрын шланг ш Рулийн цилиндерийн-50ковш
47 Гидрын шланг ш Насосны-50ковш
48 Кардан гол ш Дунд гуктэй-50ковш
49 Дунд гук /ком/ ш 26B0413-50ковш
50 Кундактор ш 34B0118-50ковш
51 Гал хамгаалагч ш Жижиг гэрэлтэй 24v-50ковш
52 Албадан унтраагч ш Аппаратуурын-50ковш
53 Реле ш 4шонтой 24v-50ковш
54 Реле ш Дохионы реле-50ковш
55 Тосон агаар шүүгч ш нэмэлтээр суурьлуулах-50ковш
56 Толь ш үндсэн-50ковш
57 Стартер ш 3 чихтэй 11 шүдтэй-50ковш
58 Динам ш 8 замтай-50ковш
59 Наклад ш Дөрвөлжин наклад-50ковш
60 Дугуй ш 23.5-25-50ковш
61 Обуд ш 23.5-25-50ковш
62 Термотать ш 80тай-50ковш
63 Хэрэглээний ремен ш 1870-50ковш
64 Асалтын реле ш 46c6183-50ковш
65 Усны помп ш 3966841-50ковш
66 Кондейшны мотор ш 49c5930-50ковш
67 Кондейшны ремен ш 84a0221-50ковш
68 Паарны динам ш 46c4702-50ковш
69 Нэмэлт гэрэл ш LED гэрэл манан шар 35-40 см урт-50ковш
70 Хянах самбар ш 35B0616-50ковш
71 Хойд гэрэл ш 46c9651, 46c9652 50ковш
72 Их гэрэл ш 46c9944, 46c9945 50ковш
73 Хөдөлгүүрийн ээлж Ком Cummins 6LT 9.3 хөдөлгүүрийн-50ковш
74 Кришканы жийрэг ш Cummins 6LT 9.3 хөдөлгүүрийн-50ковш
75 Гар бие вкладиш Ком Cummins 6LT 9.3 хөдөлгүүрийн-50ковш
76 Их бие вкладиш Ком Cummins 6LT 9.3 хөдөлгүүрийн-50ковш
77 Турбин ш HE400FG-50ковш
78 Хос тросс ш Шанаганы речакны-50ковш
79  Паарны удирдлага ш 49c5592-50ковш
80 Агаар шүүгч ш PU2843-50ковш
81 Салоны дотор агаар шүүгч ш I855-50ковш
82 Салоны гадна агаар шүүгч ш I850-50ковш
83 Маслыг шүүр ш
LF9009-50ковш
84 Түлшний шүүр ш FS1280-50ковш
85 Тунгаагууртай шүүр ш FS36215-50ковш
86 Хийн сигнал ш Бүрээ сигнал-50ковш
87 Турбин ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен
88 Стартер ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен
89 Динам ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен
90 Реле ш 5 шонтой -Шакмен
91 Олгойн нөхөөс ш Шакмен
92 Цавуу ш Шакмен
93 Дагди ш Шакмен
94 Олгой ш R12.20-Шакмен
95 Элгэвч ш R12.20-Шакмен
96 Силикон ш Автын-Шакмен
97 Карбурятор цэвэрлэгч ш Carb cleaner-Шакмен
98 Холбогч ш 8-тай 10тай шулуун-Шакмен
99 Цангийн паар ком Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус
100 Заалны паар ком Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус
101 Агаар шүүгч ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус
102 Маслын шүүр ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус
103 Түлшний шүүр ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус
104 Амортизатор ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой /энгийн/-Автобус
105 Тунгаагууртай шүүр ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус
106 Нумны пайлц ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус
107 Нумны втулка ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус
108 Сэнсний суурь ш Cummins 6LT 9.3-50ковш
109 Сэнсний шарик ш Cummins 6LT 9.3-50ковш
110 Кропны ком жийрэг Ком 50ковш
111 Гүзээ диск Ком 50ковш
112 Түгжээ араа ш 50ковш
113 Кропны шарик Ком 50ковш
114 Кропны 2-р гол ш 50ковш
115 Кропны лап резин ш 50ковш
116 Карданы боолт ш 18 тай-50ковш
117 Зэв арилгагч ш 50ковш
118 Кришканы жийрэг Ком WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен
119 Яндангийн жийрэг Ком  хөдөлгүүрийн гарахын жийрэг -Шакмен
120 Турбины жийрэг ш
WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн дөрвөлжин цонхтой-Шакмен
121 Хөдөлгүүрийн жийрэг Ком WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн -Шакмен
122 Гэрлийн ламп ш Н7-50ковш
123 Гэрлийн ламп ш Н4-50ковш
124 Гэрлийн ламп ш Н2-50ковш
125 Гэрлийн ламп ш Н3 утастай-50ковш
126 Гэрлийн ламп ш 2 контакттай-50ковш
127 Гэрлийн ламп ш  1 контакттай-50ковш
128 Хийн тургигч ш 50ковш
129 Редуктор Ком LIUGONG 855H-50ковш
130 Ремен чангалагч ш Cummins 6LT 9.3-50ковш
131 Шил арчигчын сахал ш 50ковш
132 Ремен чангалагч ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн дээд-Шакмен
133 Ремен чангалагч ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн доод-Шакмен
134 Гар биений вкладиш Ком WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен
135 Их биений вкладиш Ком WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен
136 Ремен ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн 1090 тай-Шакмен
137 Ремен ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн 1080 тай-Шакмен
138 Форсунк ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн -Шакмен
139 Аппаратур ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн энгийн -Шакмен
140 Тормосны мэдрэгч ш 2019 оны шакмэн-Шакмен
141 Ухрахын мэдрэгч ш 2019 оны шакмэн-Шакмен
142 Усны помп ш 2019 оны шакмэн WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн – Шакмен

                 Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд tttmarketing22@gmail.com цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш         ХХК, Маркетингийн хэсэгт 2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн  дотор ирүүлнэ.  Утас 99153264

Хуваалцах:

Subscribe
Сонгох:
guest

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
Бүх сэтгэгдлийг харах

Архив

logo_with_name

Сошиал холбоос


Холбоо барих


Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
1-р хороо, Жигжиджавын гудамж-8, Финанс төв

70119400, 75005555

info@ttt.mn