Мэдээ мэдээлэл
Мэдээ, мэдээлэл
Үнийн санал авах урилга
 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА              2022оны  07 сарын 28 өдөр                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот              "Таван толгой түлш" ХХК нь шууд худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:  Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ   Үнийн санал Цахим татварын тодорхойлолт Үнийн санал авах сэлбэг, хэрэгслийн жагсаалт 1 Консны доод аппарат ш HYUNDAI GOLD 2007 оны-Крантай машин 2 Үндсэн мортизатор урд ш HYUNDAI GOLD 2007 оны-Крантай машин 3 Тормосны вимбрам ш HYUNDAI GOLD 2006 оны-Крантай машин 4 Барбан ш Урд 2007 оны hyundai gold-Крантай машин 5 Кабины амортизатор ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 6 Кабин өргөгчын даралтын богино шланг ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 7 Гидрын үндсэн насос ш 2006 оны hyundai gold төхөөрөмжийн-Крантай машин 8 Динам ш 2007 оны hyundai gold -Крантай машин 9 Дундын холбогч/богино/ ш 24с-ийн-Крантай машин 10 Хос тросс ш 42750-6A251     43740-6A250-Крантай машин 11 Краны тросс м ф8тай-Крантай машин 12 Краны эргэхийн редуктор ш Крантай машин 13 Аккумулятор ш 120той-Крантай машин 14 Хойд гэрэл ш 2006 оны hyundai gold -Крантай машин 15 Термотстать ш 2007, 2006 оны hyundai gold цахилгаан аппаратуртай-Крантай машин 16 Цилиндерийн сальник ш Хөлний цилиндер-Крантай машин 17 2-р голын сальник ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 18 Наклад урд ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 19 Наклад хойд ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 20 Пүрш ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 21 Кропны лимбэн гол ш 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 22 Динамны ремен ш 2007 оны hyundai gold цахилгаан аппаратуртай-Крантай машин 23 Хөдөлгүүрийн ээлж Ком 2007 оны hyundai gold цахилгаан аппаратуртай-Крантай машин 24 Стартер ш 2006 оны hyundai gold 11 шүдтэй-Крантай машин 25 Их гэрэл ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 26 Паарны динам ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 27 Консны дээд аппарат ш 2007, 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 28 Хойд нум Ком 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 29 Цилиндерийн сальник Ком Өргөхийн -Крантай машин 30 Гидрын шланг ш Төхөөрөмжийн -Крантай машин 31 Агаар шүүгч ш Урт 30 өргөн 26.5-Крантай машин 32 Маслын шүүр ш JK  OK87A-14-317-Крантай машин 33 Түшний шүүр ш 612600081335А-Крантай машин 34 Цаасан шүүр ш 0 цаасан шүүр-Крантай машин 35 Кабины агаар шүүгч ш 2006 оны hyundai gold-Крантай машин 36 Клемний толгой ш Нэмэх хасах-Крантай машин ю Кропны гаргалгаа ш механик-Крантай машин 38 Кардан гол ш Краны жижиг-Крантай машин 39 Краны хувиарлагч ш Крантай машин 40 Турбин ш Крантай машин 41 Хагас голын сальник ш Крантай машин 42 Хийн шланг м 10тай-Крантай машин 43 Халаагч ш Сорох хоолойн-50ковш 44 Гидрын шланг ш Өргөх цилиндерийн-50ковш 45 Гидрын шланг ш Шанаганы сумны цилиндерийн-50ковш 46 Гидрын шланг ш Рулийн цилиндерийн-50ковш 47 Гидрын шланг ш Насосны-50ковш 48 Кардан гол ш Дунд гуктэй-50ковш 49 Дунд гук /ком/ ш 26B0413-50ковш 50 Кундактор ш 34B0118-50ковш 51 Гал хамгаалагч ш Жижиг гэрэлтэй 24v-50ковш 52 Албадан унтраагч ш Аппаратуурын-50ковш 53 Реле ш 4шонтой 24v-50ковш 54 Реле ш Дохионы реле-50ковш 55 Тосон агаар шүүгч ш нэмэлтээр суурьлуулах-50ковш 56 Толь ш үндсэн-50ковш 57 Стартер ш 3 чихтэй 11 шүдтэй-50ковш 58 Динам ш 8 замтай-50ковш 59 Наклад ш Дөрвөлжин наклад-50ковш 60 Дугуй ш 23.5-25-50ковш 61 Обуд ш 23.5-25-50ковш 62 Термотать ш 80тай-50ковш 63 Хэрэглээний ремен ш 1870-50ковш 64 Асалтын реле ш 46c6183-50ковш 65 Усны помп ш 3966841-50ковш 66 Кондейшны мотор ш 49c5930-50ковш 67 Кондейшны ремен ш 84a0221-50ковш 68 Паарны динам ш 46c4702-50ковш 69 Нэмэлт гэрэл ш LED гэрэл манан шар 35-40 см урт-50ковш 70 Хянах самбар ш 35B0616-50ковш 71 Хойд гэрэл ш 46c9651, 46c9652 50ковш 72 Их гэрэл ш 46c9944, 46c9945 50ковш 73 Хөдөлгүүрийн ээлж Ком Cummins 6LT 9.3 хөдөлгүүрийн-50ковш 74 Кришканы жийрэг ш Cummins 6LT 9.3 хөдөлгүүрийн-50ковш 75 Гар бие вкладиш Ком Cummins 6LT 9.3 хөдөлгүүрийн-50ковш 76 Их бие вкладиш Ком Cummins 6LT 9.3 хөдөлгүүрийн-50ковш 77 Турбин ш HE400FG-50ковш 78 Хос тросс ш Шанаганы речакны-50ковш 79  Паарны удирдлага ш 49c5592-50ковш 80 Агаар шүүгч ш PU2843-50ковш 81 Салоны дотор агаар шүүгч ш I855-50ковш 82 Салоны гадна агаар шүүгч ш I850-50ковш 83 Маслыг шүүр ш LF9009-50ковш 84 Түлшний шүүр ш FS1280-50ковш 85 Тунгаагууртай шүүр ш FS36215-50ковш 86 Хийн сигнал ш Бүрээ сигнал-50ковш 87 Турбин ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен 88 Стартер ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен 89 Динам ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен 90 Реле ш 5 шонтой -Шакмен 91 Олгойн нөхөөс ш Шакмен 92 Цавуу ш Шакмен 93 Дагди ш Шакмен 94 Олгой ш R12.20-Шакмен 95 Элгэвч ш R12.20-Шакмен 96 Силикон ш Автын-Шакмен 97 Карбурятор цэвэрлэгч ш Carb cleaner-Шакмен 98 Холбогч ш 8-тай 10тай шулуун-Шакмен 99 Цангийн паар ком Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус 100 Заалны паар ком Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус 101 Агаар шүүгч ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус 102 Маслын шүүр ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус 103 Түлшний шүүр ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус 104 Амортизатор ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой /энгийн/-Автобус 105 Тунгаагууртай шүүр ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус 106 Нумны пайлц ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус 107 Нумны втулка ш Hyunda airo city super 5.40 2012 онтой-Автобус 108 Сэнсний суурь ш Cummins 6LT 9.3-50ковш 109 Сэнсний шарик ш Cummins 6LT 9.3-50ковш 110 Кропны ком жийрэг Ком 50ковш 111 Гүзээ диск Ком 50ковш 112 Түгжээ араа ш 50ковш 113 Кропны шарик Ком 50ковш 114 Кропны 2-р гол ш 50ковш 115 Кропны лап резин ш 50ковш 116 Карданы боолт ш 18 тай-50ковш 117 Зэв арилгагч ш 50ковш 118 Кришканы жийрэг Ком WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен 119 Яндангийн жийрэг Ком  хөдөлгүүрийн гарахын жийрэг -Шакмен 120 Турбины жийрэг ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн дөрвөлжин цонхтой-Шакмен 121 Хөдөлгүүрийн жийрэг Ком WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн -Шакмен 122 Гэрлийн ламп ш Н7-50ковш 123 Гэрлийн ламп ш Н4-50ковш 124 Гэрлийн ламп ш Н2-50ковш 125 Гэрлийн ламп ш Н3 утастай-50ковш 126 Гэрлийн ламп ш 2 контакттай-50ковш 127 Гэрлийн ламп ш  1 контакттай-50ковш 128 Хийн тургигч ш 50ковш 129 Редуктор Ком LIUGONG 855H-50ковш 130 Ремен чангалагч ш Cummins 6LT 9.3-50ковш 131 Шил арчигчын сахал ш 50ковш 132 Ремен чангалагч ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн дээд-Шакмен 133 Ремен чангалагч ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн доод-Шакмен 134 Гар биений вкладиш Ком WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен 135 Их биений вкладиш Ком WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн-Шакмен 136 Ремен ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн 1090 тай-Шакмен 137 Ремен ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн 1080 тай-Шакмен 138 Форсунк ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн -Шакмен 139 Аппаратур ш WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн энгийн -Шакмен 140 Тормосны мэдрэгч ш 2019 оны шакмэн-Шакмен 141 Ухрахын мэдрэгч ш 2019 оны шакмэн-Шакмен 142 Усны помп ш 2019 оны шакмэн WP10.340.E22 хөдөлгүүрийн – Шакмен                  Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд tttmarketing22@gmail.com цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш         ХХК, Маркетингийн хэсэгт 2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн  дотор ирүүлнэ.  Утас 99153264
2022-07-28
Хамтран ажиллах санал
 ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ ХХК                                                       ХАМТРАН АЖИЛЛАХ  САНАЛ                                                                                                                                                                     2022 оны 07 дугаар сарын 22 Таван толгой түлш ХХК-ийн Зүүн бүсийн үйлдвэрт хоол үйлдвэрлэлийн катерингийн үйлчилгээ үзүүлж хамтран ажиллах сонирхолтой аж ахуй нэгж байгууллагыг саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Сонирхсон этгээд дараах материалыг бүрдүүлэн ирүүлнэ үү. Үүнд: Хамтран ажиллах хүсэлт Компанийн танилцуулга Холбогдох тусгай зөвшөөрлүүд Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл Хамтран ажиллах саналыг 2022 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 17 цаг хүртэл битүүмжилсэн материал хэлбэрээр хүлээн авна. Таван толгой түлш ХХК, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Эрдэнэс Таван толгой ХК-ийн Б байр, 1 давхарт 123 тоот өрөө, Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс, 99297858
2022-07-22
Тавантолгой Түлш ХХК-ийн 100 залуу шагнууллаа
Ардын хувьсгалын 100, 101 жилийн босгон дээр Тавантолгой түлш ХХК-ийн зуун ажилтан, албан хаагч Монголын залуучуудын холбооны "Тэргүүний залуу", "МЗХ-ны 100 жилийн ойн медаль"-иар шагнууллаа. Шагнал гардуулах үеэр, Хангамж, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан албан дарга Б.Лхагвасүрэн хэлэхдээ, "Монголчууд бид Ардын хувьсгал ялсны 101 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Бидний өвөг дээдэс, аав ээжүүд бидний өнөөгийн монгол орныг авч ирэх гэж халуун амь, бүлээн цусаа урсгаж, олон бэрхшээл саадыг даван туулж ирсэн. Харин бид ирээдүй хойчдоо цэвэр агаартай, агаарын бохирдолгүй Улаанбаатар хотыг үлдээхийн тулд өвөл, зун, өдөр шөнийг умартан ажиллаж байна. Тиймээс та бидний бүтээсэн энэ үйлийг 100 жилийн дараа хойч ирээдүй маань бахдалтайгаар дурсан санана гэдэгт итгэлтэй байна" гэсэн юм. Мөн энэ өдрүүдэд Тавантолгой түлш ХХК-ийн Ерөнхий инженер Б.Жигжид, Хүнс хамгамжийн хэлтсийн Гал тогооны эрхлэгч Оюунбаяр нар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Алтан гадас одонгоор энгэрээ мялаасан юм.  
2022-07-08
Мэдэгдэл
Тавантолгой түлш ХХК-ийн Зүүн бүсийн үйлдвэрийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах салхины хаалтыг хийж гүйцэтгэх ажлын тендэрт ялсан  "Цагаан толгойн нуур" ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгч компанийн ажилтан осолд орж, амь насаа алдсанд гүн эмгэнэл илэрхийлье. "Цагаан толгойн нуур" ХХК нь зүүн бүсийн үйлдвэрт салхины хаалт/ нүүрсний нарийн ширхэгт тоосонцор агаарт дэгдэхээс сэргийлэх/ хийх тендэрт 2020 онд шалгарсан бөгөөд өнөөг хүртэл ажлаа гүйцэтгэж байгаа юм. Осолд өртсөн ажилчид нь Цагаан толгойн нуур ХХК-д давхар туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах гэрээ байгуулсан компанийн ажилтан юм. "Цагаан толгойн нуур" ХХК-тай холбогдох уг ослыг хууль, хяналтын байгууллага шалгаж байгаа болно.
2022-06-28
Үхрийн мах худалдаж авна
ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ ЗАР 2022оны  06 сарын 27өдөр                                                                             Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                                                                "Таван толгой түлш" ХХК нь шууд худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:  Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ   Үнийн санал Цахим татварын тодорхойлолт                   Барааны нэр Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Техникийн тодорхойлолт       Багц 1   1 Үхрийн цул мах кг 200   2 Хонины  цул мах Ш 300   Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд info@ttt.mn цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш ХХК, 123 тоот  Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс хаягаар 2022 оны 07 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 11 цаг 00 минут–ний дотор ирүүлнэ.  Утас 88040029
2022-06-27
Хамтран ажиллах санал
ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ ЗАР 2022оны 06сарын 22                                                                                                                                                              "Таван толгой түлш" Баяжуулах үйлдвэрлүү налайхын барилгын материал үйлдвэр технологийн паркаас татах усны шугам хоолойн байр зүйн зураглал хийлгэх, Кадастрын зураглал хийлгэх Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд info@ttt.mn цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш ХХК, 123 тоот  Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс хаягаар 2022 оны 06 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11 цаг 00 минут–ний дотор ирүүлнэ.  Утас 99069794
2022-06-22
Ремень хадаас худалдаж авна
 ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ ЗАР 2022оны  06 сарын 17 өдөр                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот "Таван толгой түлш" ХХК нь шууд худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:  Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ   Үнийн санал Цахим татварын тодорхойлолт      Барааны нэр Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Техникийн тодорхойлолт РЕМЕНЬ ХАДААС ш 1200   Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд info@ttt.mn цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш ХХК, 123 тоот  Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс хаягаар 2022 оны 06 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 11 цаг 00 минут–ний дотор ирүүлнэ.  Утас 99069794
2022-06-17
Агаар шүүгч худалдаж авна
 ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ ЗАР 2022оны  06 сарын 06 өдөр                                              Улаанбаатар хот "Таван толгой түлш" ХХК нь шууд худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:  Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ   Үнийн санал Цахим татварын тодорхойлолт                   Барааны нэр Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Техникийн тодорхойлолт       Багц 1   1 Агаар шүүгч ш 60 2841 2 Түлшний шүүр     ш 130   3 Маслын шүүр ш 130   4 Агаар шүүгч ш 20 Pu2842 5 Маслын шүүр ш 32 Fs9009 6 Тунгаагууртай шүүр ш 16   7 Түлшний шүүр ш 32 Fs1280 8 Кропны шүүр ш 8   Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд info@ttt.mn цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш ХХК, 123 тоот  Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс хаягаар 2022 оны 06 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 11 цаг 00 минут–ний дотор ирүүлнэ.  Утас 88040029
2022-06-06
Хүнсний ногоо худалдан авах
ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ ЗАР 2022оны  05 сарын 31өдөр                                                                                                                         Улаанбаатар хот                                                                                                                             "Таван толгой түлш" ХХК нь шууд худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:  Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ   Үнийн санал Цахим татварын тодорхойлолт      Барааны нэр Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Техникийн тодорхойлолт       Багц 1   1 Төмс кг 720   2 Байцаа кг 390   3 Лууван кг 980   4 Сонгино кг 152   5 Сармис кг 10   6 Хүрэн манжин кг 30   7 Шар манжин кг 160     Багц 2 1 Өндөг ш 400   Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд info@ttt.mn цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш ХХК, 123 тоот  Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс хаягаар 2022 оны 06дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11 цаг 00 минут–ний дотор ирүүлнэ.  Утас 88040029
2022-05-31
Үхрийн мах худалдаж авах
ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ ЗАР 2022оны  05 сарын 27 өдөр                                                                             Улаанбаатар хот          "Таван толгой түлш" ХХК нь шууд худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:  Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ   Үнийн санал Цахим татварын тодорхойлолт                   Барааны нэр Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Техникийн тодорхойлолт       Багц 1   1 Үхрийн цул мах кг 800   2 Хонины цул мах кг 500   Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд info@ttt.mn цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш ХХК, 123 тоот  Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс хаягаар 2022 оны 06дүгээр сарын 03-ны өдрийн 10 цаг 00 минут–ний дотор ирүүлнэ.  Утас 88040029
2022-05-27
Мэдэгдэл
"Тавантолгой түлш" ХХК-ийн Баруун бүсийн III үйлдвэрийн дээврийн хэсэгт 2022 оны тавдугаар сарын 27-ны өдрийн 07:00 цагт уугилт үүссэн байсныг Гал түймэр унтраах 26 дугаар ангийн шуурхай бүлэг ажиллаж, галын тархалтыг газар авахуулалгүй бүрэн унтраалаа. Гал гарсан шалтгаан нөхцлийг тогтоохоор холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд шалгалтын ажлыг үргэлжлүүлж байна. Галаас үүдэлтэйгээр учирсан хохирлын хэмжээг хараахан тогтоогоогүй байгаа бөгөөд бид энэ талаар эргэн мэдээллэх болно.
2022-05-27
Хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах
ШУУД ХУДАЛДАН АВАХ ЗАР 2022оны  05 сарын 26өдөр                                                                             Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                                                                                                                                "Таван толгой түлш" ХХК нь шууд худалдан авах үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:  Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ   Үнийн санал Цахим татварын тодорхойлолт                   Барааны нэр Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Техникийн тодорхойлолт       Багц 1   1 Хурах гурил кг 40 25кг 2 Сүү ш 120   3 Молоко кг 24   4 Бүхэл үр гурил кг 200   5 Шпагет ш 90   6 Алаг гоймон кг 25   Сонирхсон аж ахуй нэгж, байгууллагууд info@ttt.mn цахим хаягаар эсвэл Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, Эрдэнэс таван толгой ХК-ийн байр, Таван толгой түлш ХХК, 123 тоот  Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс хаягаар 2022 оны 05дүгээр сарын 31-ны өдрийн 11 цаг 00 минут–ний дотор ирүүлнэ.  Утас 88040029
2022-05-26
TTT logo

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж-8, Финанс төв

Лавлах

70119400

Сайжруулсан шахмал түлшний талаархи мэдээллийг - 24/7

Оффис

75005555

Email

info@ttt.mn

ТАВАН ТОЛГОЙ ТҮЛШ

ХУУЛЬ ДҮРЭМ

Борлуулагчид

Тусламж / Иргэдэд